Giáo dục

Cơ quan thuộc chính phủ tiếng anh là gì? Các cơ quan thuộc chính phủ hiện nay ở Việt Nam

Định nghĩa của cơ quan thuộc chính phủ trong tiếng anh 

A government or state agency is a permanent or semi-permanent organization in the machinery of government that is responsible for the oversight and administration of specific functions, such as an intelligence agency. There is a notable variety of agency types. Although usage differs, a government agency is normally distinct both from a department or ministry, and other types of public body established by the government. The functions of an agency are normally executive in character, since different types of organization are normally used for advisory functions, but this distinction is often blurred in practice. A government agency may be established by either a national government or a state government within a federal system.. Agencies can be established by legislation or by executive powers. The autonomy, independence and accountability of government agencies also vary widely.

Cơ quan thuộc chính phủ tiếng anh

Definitions for government agency

Các cơ quan thuộc chính phủ hiện nay 

 • Bộ Quốc phòng
 • Bộ Công an
 • Bộ Ngoại giao
 • Bộ Tư pháp
 • Bộ Tài chính
 • Bộ Công Thương
 • Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội
 • Bộ Giao thông vận tải
 • Bộ Xây dựng
 • Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Bộ Nội vụ
 • Bộ Y tế

 • Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Văn phòng Chính phủ
 • Thanh tra Chính phủ
 • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 • Ủy ban dân tộc
 • Đài Tiếng nói Việt Nam
 • Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
 • Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
 • Thông tấn xã Việt Nam
 • Đài Truyền hình Việt Nam
 • Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
 • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Nguồn: https://yellowpa.info

Bình luận

LEAVE A RESPONSE

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *