Giáo dục

Người thụy điển tiếng anh là gì? Tiếng thụy điển, Người Thụy Điển

Người thụy điển tiếng anh là gì Người thụy điển tiếng anh là Swede Bản dịch máy Swedes Swedish Ví dụ: Three Swedes were arrested today suspected of running Samuel Adrian (born 2 March 1998) is a Swedish footballer. Thụy…

Tóc xù tiếng anh là gì? Cụm từ tương tự cho tóc xù

Tóc xù Thập niên 80 và 90, thật dễ thấy một cô nàng có mái tóc xù ngồn ngộn xuất hiện trên đường phố hay trên tạp chí, các phương tiện truyền thông hay một MV nhạc rock. Tóc xù…

Thoái hóa đốt sống cổ tiếng anh là gì? Thoái hóa đốt sống cổ là bệnh gì

Thoái hóa đốt sống cổ là bệnh gì Thoái hóa cột sống cổ là nguyên nhân chính dẫn đến bệnh thoái hóa đốt sống cổ. Do trong thời gian dài làm việc và sinh hoạt không đúng tư thế, lâu…

Thêm nữa tiếng anh là gì? Thêm nữa các ví dụ về More

Thêm nữa tiếng anh là gì? Thêm nữa tiếng anh là Further Bản dịch của thêm nữa thereto: thêm nữa more: hơn, thêm, hơn nữa, thêm nữa further: xa hơn, hơn nữa, thêm nữa, vả lại therewith: điều đó, ngoài…

Quyền trượng tiếng anh là gì? Thông tin về Quyền Trượng 

Thông tin về Quyền Trượng  Vương trượng hay quyền trượng là một dụng cụ tượng trưng cho vương quyền và quyền lực của triều đình. Các tài liệu khảo cổ học cho thấy những chiếc vòi đã được tìm thấy…