thêm nữa tiếng anh là gì
Giáo dục

Thêm nữa tiếng anh là gì? Thêm nữa các ví dụ về More

Thêm nữa tiếng anh là gì?

Thêm nữa tiếng anh là Further

Bản dịch của thêm nữa

  • thereto: thêm nữa
  • more: hơn, thêm, hơn nữa, thêm nữa
  • further: xa hơn, hơn nữa, thêm nữa, vả lại
  • therewith: điều đó, ngoài ra, thêm nữa, với cái

thêm nữa tiếng anh là gì

 

Thêm nữa các ví dụ về More

Nếu em muốn thắng vòng trong, em phải học thêm nữa.

If you want to win more, you have to lean more.

 

ví dụ: Further

Chúng ta không cần phải đi thêm nữa đâu.

Well, we won’t have to walk too much further.

Bình luận

LEAVE A RESPONSE

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *