phân phối tiếng anh là gì
Giáo dục

Phân phối trong tiếng anh là gì? nhà phân phối, kênh phân phối tiếng anh là gì

Phân phối là gì?

Phân phối sản phẩm là một trong 4 yếu tố của marketing. Phân phối là một tiến trình mà cung cấp sản phẩm, dịch vụ đến tay người tiêu dùng hoặc người sử dụng cuối cùng thông qua các phối thức phân phối trung gian. 

Phân phối trong tiếng anh là gì

Phân phối tiếng anh là Distribution

Phân phối tiếng anh là gì 

Các nghĩ khác của từ phân phối trong tiếng anh

Share động từ ngữ pháp

ento divide and distribute

Trong khúc này nó được khai thác nhằm sản xuất thủy điện để phân phối cho Canada và Hoa Kỳ.

During this short journey, it is exploited to produce hydroelectricity, which is shared by Canada and the United States.

Distribute động từ ngữ pháp

Không thể phân phối nếu không nhận được hàng.

Distribution plant can’t distribute if it’s not getting deliveries.

Allocate động từ ngữ pháp

Chúng tôi đã phân phối thêm người chúng tôi có

Nhà phân phối tiếng anh là gì

Nhà phân phối tiếng anh là distributor

nhà phân phối tiếng anh là gì

Phân phối độc quyền tiếng anh là gì?

Phân phối độc quyền tiếng anh là exclusive distribution

phân phối độc quyền tiếng anh là

Một số từ chuyên ngành liên quan khác

  • Kênh phân phối tiếng anh là distribution channel
  • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tiếng anh là undistributed net profit after tax
  • Đại lý phân phối tiếng anh là gì distribution agent
  • phân phối chương trình tiếng anh là program distribution

 

Bình luận

LEAVE A RESPONSE

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *